Hej vi börjar dansa den 6 september kl. 19:00 i Korsbygården Lärbro.