Norra Gotlandsfolkdansgille 40 år

En kort historik sammanställd av
Anna Greta Flodman avsnitt 1972 – 1982
Yvonne Gustafsson 1983 – 1992
Vivi-Ann Nyberg 1992 – 2012

Norra Gotlandsfolkdansgille Vuxenlaget 2012 i Åminne
Barnlaget 2012 med Linn Eriksson och Fannie Redner

1972

Den 11 oktober träffades nio dansare i Rute skola. Vilka de var kan jag inte tala om, då uppgifterna går isär i olika källor. Klart är dock att initiativtagarna till föreningen, Björn Edholm och Gunnar Godman, var där. Den förste nämndes som dansledare och den andre som spelman. Till sin hjälp hade Björn kallat in Arvid Annas. Det verkar som man hade överskott på kavaljerer – åtminstone var man jämna par. Vilket önskeläge!
På den tiden kostade det en krona per gång att vara ned och dansa. Beloppet gick till lokalhyran. Efter tre gånger i Rute skola flyttades dansen till Folkets hus. Man dansade olika vals och schottisvarianter. Den första uppställningsdans men tränade var Vindmölledans.

1973

Den 28 februari valdes föreningens första styrelse, där också föreningens namn bestämdes.
Emma Hafvdelin blev gillets första ordförande. Man beslutade vid mötet att höja avgiften till två kronor per danskväll. Hyran tog en krona av avgiften och resten delades lika mellan dansledaren och spelmannen. I genomsnitt 20 dansare per danskväll gav tio kronor i inkomst till vardera dansledare och spelman. Medlemsantalet 30 st.

Midsommaren 1973 hade danslaget sin första uppvisning på Strandgården i Fårösund. Vad jag förstår en bejublad föreställning, som inbringade hela 30 kronor till föreningens kassa.

1974

I maj har gillet sin första inbjudningsfest. Ett 30-tal dansare från Visby folkdansgille gästar föreningen. Under året har Gunnar hjälp av fiolspelande Pia Lind, som lämnar ön på hösten. Ungefär samtidigt lämnar Björn Edholm oss och flyttar till Vaxholm. Dansledarens tunga börda tas nu över av Arvid Annas.

1975

Under våren börjar man träna uppställningsdanser som Väva vadmal och Daldans.
Bror Godman tar över ordförandeklubban. Detta år tillkommer den första verksamhetsberättelsen. Det blir ett aktivt år med uppvisningar på sjukhemmet i Fårösund, Sandvikens festplats samt Ekeviken på Fårö.
Under hösten höjs avgiften till 3 kronor per danskväll.
Ett höstgille anordnas i november. Till gillet har bl.a. Gun och Svante Pettersson inbjudits. Dessutom deltar elever från Irene och Bo Landbergs dans- respektive musikskola i Slite. Svante har komponerat en schottis som han tillägnar
Norra Gotlands folkdansgille.

Gotlandsdräkt från 1975

1976

I mars har föreningen en vårträff då dansare från övriga folkdansföreningar på ön besöker Rute Folkets hus. Trots riktigt vinterväder har 85 dansare hörsammat vår inbjudan. Emma skriver i sin slutsummering: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser tillhandahöll vi mackor, läsk m.m. till våra gäster”. Vilka bedrövelserna var framgår dessvärre icke.
Anbuden haglar över oss och vi dansar uppvisningar vid Groddagården samt ålderdomshemmen i Slite och Lärbro. Man startade också gammeldanskurser.

1977

Man börjar diskutera för- och nackdelar med att gå med i Svenska Ungdomsringen för bygdekultur.
Den här sommaren dansar man i bygdedräkt för första gången. Från generalrepetitionen inför sommarens uppvisningar finns antecknat: ”Gick för bra för att vara generalrepetition”. Betyg efter första uppvisningen i Valla änge: ”Tja, sådär”. Kanske ligger det något i att premiären ofta blir fiasko om generalrepetitionen går för bra!
Vi hade anbud om att dansa på Bungemuséet. Vi inställde oss men fick aldrig tillfälle att dansa med hänsyn till allt regnande. Kanske var det ödet, Gunnar Ahlqvist hade basunerat ut i högtalaren att vi skulle dansa Gotlandskadriljen, som vi aldrig lärt ordentligt och som vi således inte hade med på programmet.
Under året tränades det 31 ggr med 24 deltagare i genomsnitt.

1978

Föreningen blir medlem i Svenska Ungdomsringen. Medlemsavgiften fastställdes till 60 kronor per år. Från vår träffen i 15 graders kyla finns noterat: ”Kvällen blev en fullträff men toppen var nog när Bror och Anna-Lisa dansade polonäs- Det var en syn för gudar”. Midsommarprogrammet ser något annorlunda ut i år. Dansare med familjer firar midsommar på Gotska Sandön, där man uppvisningsdansar på midsommarafton. I augusti träffas vi i Folkets hus för samkväm med dansare från Norra Råda Bygdelag och Visby Folkdansgille.

1979

Marja Persson blir föreningens ordförande. Deltagarantalet är nu c:a 32 dansare per träningskväll.
I maj genomför gillet tillsammans med Slitekören och Slite spelmanslag en vårsoaré på Slite teatern.
I augusti uppvisningsdansar man vid Gotländsk sommarnatt på Petesgården i Hablingbo.
Gotlands distrikt av Svenska Ungdomsringen firar sin 1-årsdag på Lojsta slott. Dansare från Wales bjuder på en fantastisk uppvisning och vi får tillfälle att lära oss några av deras danser vid samkväm senare i veckan.
Den 17 november var gillet i Follingbohus och firade jubileum.
11 av föreningens medlemmar påbörjar utbildning för dansledare och spelmän.

Gotska Sandön 1979

1980

Under våren förkovras medlemmarna i polskedans.
Hans Burell leder en kurs på kajuta i Slite.
Föreningen anordnar tillsammans med Slitekören en trivselkväll vid Bungeviken under sommaren.
Ungdomsringens dag firades på Lojsta den 24 augusti.
Man uppvisningsdansar i flyghangaren Bunge, ålderdomshemmen på norra Gotland, Åminne, Bungeviken, Groddagården m.fl. Gaget har ökat sedan 1972 och man får nu 600-700 kronor för en uppvisning.
Medlemsantalet uppgår nu till 42 st.

1981

Arne Eklund tar nu för ett år hand om ordförandeskapet. Ett år fyllt av aktivitet.
Svante Pettersson fyller 70 år. Gillet gör tillsammans med Slitekören ett hyllningsprogram som uppförs på Sliteteatern. Man framför och tillägnar jubilaren en menuett, komponerad av Arvid Annas.
Under året bildas en musikgrupp inom gillet. Ett 15-tal medlemmar spelar fiol och gitarr under Bo Landbergs ledning.
I juli uppföres Strandridaren vid Kyllej – ett examensarbete för de 11 medlemmar som utbildats till dansledare och spelmän.
Under hösten startar gillet en barngrupp i Lärbro med ett 30-tal barn i åldern 6-9 år under Anna-Greta Flodmans ledning.
Medlemsantalet 80 st.

1982

G-A Gradelius väljes till föreningens ordförande och Irene Landberg till dansledare.
Gillet uppför tillsammans med Slitekören ett Brunnsspel på Sliteteatern.
Dansuppvisningarna har en tendens att öka från år till år och denna sommar har man två danslag i gång på midsommarafton.
Strandridaren spelades upp även detta år.
Flera danskurser genomfördes också under året.
Ett 35-tal personer, dansare med familjer, gör en värmlandsresa med besök på bl.a. Tjärnåsen.
Man får vara med om en marknadsdag med bondauktion, timmerflottning på tjärnen och mycket annat intressant.
Gillet uppvisningsdansar tillsammans med dansare från Värmland. Danspris utdelas för första gången i gillets historia. Rävrumpor och choklad till gillets i särklass mest avvikande dansare Irene Landberg och Torbjörn Hargesson.
En barngrupp om c:a 30 barn mellan 4 och 8 år startar i Slite.
Föreningen firar 10-års jubileum den 27 november i Rute Folkets hus.
Medlemsantal 110 st. varav 58 barn!

1981 Kom det 1500 personer till Strandridarespelen 1982 G A Gradelius ny ordförande

1983

Föreningens musikgrupp lever vidare med fiolgruppen som har fått en ny ledare i Gunilla Othberg i stället för Bo Landberg. Irene och Bosse flyttar detta år till Värmland. Gitarrgruppen saknar tyvärr ledare. Till nya dansledare valdes Emma Hafvdelin och Bengt-Arne Bengtsson och Mikael Engström.
Föreningen gästas av ett danslag från Stockholm som heter Apell, vilket ger anledning till en gillesfest i Rute Folkets hus.
Strandridarspelet på Kyllej genomförs med två föreställningar.
Barngrupperna i Lärbro och Slite samlar sammanlagt 55 st. deltagare.

1984

Den första Gutalaiken gick av stapeln i samarbete med de övriga danslagen på ön. Den betydde stor arbetsbelastning för föreningen men vi hade roligt och knöt även värdefulla kontakter med andra danslag.

En barnkulturvecka anordnades också detta år.
Vid en soaré på Sliteteatern tillsammans med Slitekören och Slite spelmanslag uppförde vi 50-riksdalersvalsen. Specialinstuderad för detta tillfälle.
Även i år uppfördes Strandridarspelet. En av föreställningarna ingick som en programpunkt i Gutalaiken med en mycket stor och sakkunnig publik.
Föreningen gästades av Örebro folkdansgille under Kristi himmelfärdshelgen. Örebroarna genomförde en del uppdansningar på olika platser och vi bjöd på en rundtur på norra Gotland liksom en fest i Rute Folkets hus.
Den första BU-hajken genofördes vid Katthamra gård. 20 barn från föreningen deltog. Detta år lärde vi oss Gotlandskadriljen!
Medlemsantalet är nu 118 personer. Av dessa är 44 vuxna och 74 barn.

Gutalaiken 1984. Uppdansning på Stora torget i Visby

1985

Träningen var en stor del av detta år förlagd till Kappelshamns Folkets hus p.g.a. en omfattande renovering av Folkets hus i Rute. När den var klar fick vi nya fräscha lokaler så det var värt det lilla extra besväret att byta träningslokal.
Under året genomfördes 14 st. uppdansningar. En av dessa var en stor upplagd TV- utsändning från Snäck med en lång rad kändisar. Så numera kan vi benämna oss ”Norra Gotlands folkdansgille – känt från TV”.
Vi fortsätter även i år med ett par uppsättningar av Strandridaren.
I mellanåret mellan Gutalaikarna genomför vi, i distriktets regi, Lilla Gutalaiken där enbart lagen från ön deltar med uppdansningar på olika håll.
Gillet reser till Örebro för att återgälda deras besök hos oss året innan. Vi genomför ett antal uppdansningar på ålderdomshem och sjukhem, samt blir bjudna på en trevlig fest vid deras föreningsstuga med bl.a. helgrillad gris.
Folkdanslaget får förstärkning på musiksidan med att Nisse Bergklint, Slite börjar spela för oss.

1986

10 st. uppdansningar genomförs i år.
Barngruppen i Lärbro besökte Kungsängens Folkdansgille, där de bl.a. fick tillfälle att göra en uppdansning på Skansen.
Föreningen får besök av ett danslag från Märsta. Programmet blir ungefär detsamma som vid Örebroarnas besök, d.v.s. diverse uppdansningar, rundtur och fest i Rute.
Nya dansledare tillträder, nämligen Monica Andersson, Maria Andersson och Arvid Annas.
Medlemsantalet är 48 vuxna och 36 barn

Barnlaget i Lärbro. Uppdansning på Forsagården i Lärbro.
Dansare från Märsta folkdansgille som besökte oss 1986

1987 Barnlaget får återbesök av en barngrupp från Kungsängens folkdanslag.
Ett samkväm tillsammans med Slitekören genomförs.
Dags för Gutalaiken igen. Gillet stod som värd för ett danslag från Åland.
Strandridarspelet fortsätter uppföras.
13 dansuppvisningar genomförs på olika platser. Vi har även ett utbyte med dansare från Dalhem vid några av våra träningskvällar.
1988 Bo Landberg besöker ön med 23 körsångare. Dessa besöker även gillet vilket ger anledning
att anordna en tillställning i Rute.
Ett 20-tal dansare med familj reser till Märsta för att återgälda Märstalagets besök hos oss

1988

Vi gör en del uppdansningar vid sjukhem och ålderdomshem samt en uppdansning på torget i Sigtuna i samband med festival som avhölls där. På kvällen följde dans på bryggan samt nachspiel (efterspel) i en skola.

1989

I juni reser ett antal dansare i föreningen till Åland efter inbjudan från det Åländska lag som vi varit värdar för under den senaste Gutalaiken. Ålänningarna firade sin självständighetsdag med en stor dansfestival med deltagare från hela Finland. Det hela utspelade sig på en idrottsplats i Mariehamn, där gillet fick dansa ensamma på denna stora plan omgivna och betittade av 100-tals andra folkdansare. Det var en upplevelse! En BU-hajk genomförs med barnen.
På hösten anordnas en tvådagars kurs i polskedans med en ledare från Jämtland.
Tankar finns att göra en resa till Estland, närmare bestämt Ösel som börjar ta form.

Norra Gotlands folkdansgille 1989. Uppvisning Mariehamns idrottsplats

1990

Resan till Ösel bestäms och det blir inledning till ett par hektiska år för föreningen.
Under året genomförs 20 uppdansningar.
Gotländsk sommarkväll anordnas på Groddagården. Denna kväll medverkar också Slite spelmanslag och Lärbrokören. P.g.a. dåligt väder tvingades vi flytta spelplatsen till Bläse Industrimuséum.
I augusti gick så resan till Ösel av stapeln. Efter en lång resa med flyg, buss och båt möttes vi av våra värdfamiljer och blev inkvarterade på olika håll. Vi genomförde några uppdansningar där kulmen var en dans- och sångfestival på söndagseftermiddagen med en åtföljande grillfest
med hel grillat vildsvin och inhemsk dricku som var tämligen stark. Det hela avslutades med en gillesfest i deras motsvarighet till vårat Folkets hus. Vi blev mycket väl omhändertagna och det var många tårar som fälldes när det blev dags för återfärd till Sverige. Den årliga hajken för barnen genomfördes.
På höstkanten träffades deltagarna i Öselresan på Fårö för att visa kort och filmer samt för att festa och ha roligt och prata resminnen.

1991

Dags att börja planera för Öselbornas besök hos oss. Det skulle visa sig bli minst lika jobbigt som förberedelserna för vår resa. Vi genomförde 17 uppdansningar under året. Dessutom anordnades ett konstlotteri där varje medlem fick i uppdrag att sälja ett visst antal lotter. Vilket de också gjorde om än med varierande framgång. Mitt i alltihop fick vi besök av ett folkdanslag från Burträsk i Västerbotten. Vi anordnade en fest för dessa i Rute Folkets hus.
I augusti kom så Öselborna hit. De inkvarterades i motsvarande familjer som bott ihop på Ösel. Alltihop avlöpte väl och många bejublade uppdansningar genomfördes av det ungdomliga danslaget bl.a. i Slite, Tingstäde, Visby och på Lojsta. I Tingstäde blev vi hos Vivianne och Göran Nyberg bjudna på Gotlandsdricku så att Öselborna fick tillfälle att testa våran variant av denna ädla dryck.
Så kom då hemresedagen och återigen utbröt stora gråten. Sällan har det viftats med näsdukar
så länge och så intensivt som på kajen i Slite den kvällen.
Till dansledare valdes Monica Andersson och Alva Karlberg. Ledare för barnlaget är Marja Bengtsson och för ungdomslaget Maria Andersson.
Medlemsantalet är 70 personer varav 25 barn och ungdomar.

Dansare från Ösel gästar oss 1991

1992

Detta blir ett mellanår. Samtliga dansare känner att vi efter de två föregående intensiva åren med besök på Ösel och Öselbornas återbesök här behöver vi ta det lugnt. Vi genomför dock 7 st. uppdansningar varav 4 på midsommarafton.
Vi genomför också en ny ”Gotländsk sommarkväll” på Groddagården. Denna kväll stod oss vädret bi och vi fick tillsammans med Åke Kihlén, Slite spelmanslag och Lärbrokören en härlig kväll som uppskattades av vår publik på nästan 200 personer.
G A Gradelius avgår, med ålderns rätt, som ordförande och till ny väljs Anne-Marie Ulrich. Även Monica Andersson avgår som dansledare och till nya dansledare väljes Alva Karlberg, Bengt-Arne Bengtsson och Torbjörn Hargesson. Som barn- och ungdomsledare kvarstår Marja Bengtsson och Maria Andersson.

G A Gradelius avgår som ordförande
A-M Ulrich tar över ordförandeklubban

1993

Medlemsantalet 31/12 1993 var 45 medlemmar varav 7 ungdomar.
Uppdansningar skedde utöver midsommarafton på Bläse kalkbruksmuséum, Norrlanda Fornstuga, Bungemuséet, Slite marknad och Gotländsk sommarkväll på Groddagården. I juni åkte ett antal medlemmar till Bornholm för att dansa och umgås med folkdansare där. Med hjälp av Danabuss fick vi också se och uppleva en hel den av Bornholm, bl.a. fick vi vara med om ett annorlunda midsommarfirande.
I augusti var det strandridarfest på S:t Olofsholm.

1994

Medlemsantalet har stigit till 55 st. varav 19 ungdomar, det är ungdomarna som står för ökningen. Dansledare för ungdomarna är Maria Andersson och Sara Östervall. Föreningen har genomfört en gammeldanskurs för att försöka öka antalet medlemmar. Det är Torbjörn Hargesson som stått för utbildningen med viss hjälp av övriga medlemmar.
Uppvisningar utöver midsommarafton skedde på hamnen i Visby, Bungemuséet, Bara samt Groddagården, uppdansningarna minskar.
Med buss tog vi oss till distriktets jubileumsfest i Ethelhems bygdegård 14/1. God mat och mycket dans.
5 st. medlemmar deltog i distriktets dansledarkurser 22-23/10 och 7 st. 19-20/11.
Höstfesten gick av stapeln 17/9 på FBU-gården, Fårö.

1995

Medlemsantalet i stort sett oförändrat. Sara kan ej träna barnen då hon börjar skolan i Visby under hösten. Under danskvällarna i Rute Folkets hus har antalet varit ca 24, en lite ökning sedan föregående år, träningarna har då bestått av mestadels motionsdans, med inslag av lättare gillesdanser.
Uppdansningarna följer fortfarande samma mönster som tidigare åren, 4 st. utöver midsommarafton.
26/3 värd för distriktets årsmöte.
Årets resa gick till Linköping där vi bodde centralt inne i staden, uppdansning på Kolmården. Åkte på Göta kanal, såg ett bygdespel samt sedvanliga rundturer med guide. Vi var 23 stycken med på resan och hade mycket roligt.
Platsen för höstträffen blev Strandskogen på Fårö.
Terminavslutning med luciatåg och jultomte som uppskattades av barnen.

1996

I januari startade Jennie Johansson som dansledare för barn- och ungdomarna. Antalet medlemmar har ökat kraftigt, 34 barn och ungdomar. Jennie har delat upp dem i två grupper.
En helgkurs.
Dansledare för vuxna är Marja och Bengt-Arne Bengtsson. Musiken spelas som vanligt av Nils-Gösta Bergklint.
Uppdansningarna börjar nu blandas med både barn och vuxna, vilket ger en mycket underhållande uppvisning.
Besök av ett Norskt danslag där vi bjöd på rundturer över ön samt ett mycket uppskattat samkväm på Bläse.

1997

Träningarna har nu flytta till Korsbygården i Lärbro. Medlemsavgiften är nu 200 kr för vuxna och 130 kr för barnen.
Nytt för oss folkdansare var folkdansmässa i Gammelgarns kyrka.
Grillfest med barnlagen och deras föräldrar en varm augustidag.
Höstträffen innehöll bl.a. god middag och övernattning på Warfsholm.
Tyvärr har föreningen detta år fått tacka nej till flera uppdansningar då vi inte fått ihop tillräckligt många par.

Barnlaget i Åminne midsommaren 1997

1998

Styrelse och dansare i stort sett oförändrat. Jennie Johansson har gått in som sekreterare. Vice ordförande vakant.
24/4 grillfest i Othem, ca 50 personer kom. Vi åt och dansade och hade trevligt.
Uppdansningarna genomförs tillsammans med barnlagen.
En sedan länge planerad resa till Norge genomfördes. En helt igenom lyckad resa.
Gotländsk sommarkväll på Grodda är en tradition och utspelas en onsdagskväll i juli månad, ett samarbete med sångkör, spelmanslag och vuxenskolan.
Distriktet hade 20-årsjubiléum 22/8 i Lojsta och Mattsarve sommargård i Sproge. Det bjöds på middag, dans och underhållning med Brändus.
Höstfesten i Kinnerstugan, Lummelunda.
Terminavslutning som vanligt med uppvisning och luciatåg.
Ett samarbete med Latinamerikanska folkdansare har påbörjats.

1999

Medlemsantal 33 vuxna och 30 barn. Avgiften 220 kr vuxen och 150 kr barn.
Barnlagen med Jennie i spetsen bjöd in Visby barndanslag till gemensam helg på Fårö. Gemensam uppdansning med övriga danslagen på Florsn´dagen i Burs.
Det dansades polskor på Bläse kalkbruksmuséum 7 augusti.
Visby folkdansgille arrangerade folkdansfestivalen, vi dansade på Kneipbyn.
Året krävde mycket av oss med många uppdansningar med olika utbud men med gemensamma krafter klarade vi detta med äran i behåll.
Höstfest med terminsavlutning i sedvanlig ordning.

Åke Kihlen har varit oss trogen på Grodda i många år


2000

Medlemsantalet i stort sett som förra åter. Styrelsen har fått Göran Nyberg som kassör och Vivi-Ann Nyberg som sekreterare.
34 träningskvällar plus extra träningar inför uppdansningarna. Marja och Benka kämpar fortfarande med oss. Uppdansningar 8 st. utöver midsommaren.
Distriktet arrangerade en bussresa under Pingsthelgen ”Brodansen”, invigningen av Öresundsbron, långdans med folkdansare från hela landet.
Årets höjdpunkt en resa till Horsens i Danmark för att delta i Europeaden, där 6000 personer deltog med folkdans och sång.

Brodansen på Öresundsbron
Horsens Danmark

2001

Samma tappra gäng kämpar på. Arbetet med att locka nya medlemmar fortgår, tyvärr ganska dåligt resultat.
För tredje året deltog vi i den latinamerikanska festivalen på Borgen.
Helgkurs med Mats Nilsson, vi dansade engelskor och polskor.
”Träd in i dansen”, Martebo och Fårö kyrkor.
Årets uppvisning var en blandning av sång och danslagen. Trots det magra utbudet av dansare lyckades våra dansledare få ihop ett fint program att visa upp.

2002

Medlemsantal 29 vuxna och 35 barn- och ungdomar
Vi börjar känna av att medlemsantalet bland vuxenlaget blir mindre- Det är färre som är med och dansar på våra träningskvällar och vi får begränsa oss till 6-parsuppställningar, tidigare var 8-parsuppställningar självklart.
På hösten firade föreningen 30-årsjubiléum i Korsbygården. Vi presenterade föreningen med en utställning i ord och bilder genom åren samt en video om ”Strandridaren”. Dansuppvisning av barn- och ungdomarna. Vi bjöd även på något gott att äta. Våra ungdomar var med i en danstävling som arrangerades i samband med Florsn-dagen i Burs där Alexander Ulrich fick första pris.
Vi lät göra ett standar med en bild på Groddagården. Bo Lennart gjorde Norra Gotlands folkdansgilles hemsida som blev mycket omtyckt.

2003

Medlemsantal 25 vuxna och 29 barn- och ungdomar.
9 st. från vår förening deltog i en dansresa till Wales som arrangerades av distriktet. Vi var 8 st. ur vuxenlaget som åkte på dansfestival till Naestved, Danmark med barn- och ungdomslagen. För att få ihop pengar till resan kämpade vi med ett lotteri. Kurs i att brygga ”dricku”. Bertil Möller var kursledare.
Den årliga höstfesten byttes ut mot julbord.
Dansledare under året var Marja och Bengt-Arne Bengtsson för vuxenlaget och Jennie Johansson för barn- och ungdomslaget.
Vi var väldigt få som kom på våra träningskvällar och oftast kunde vi endast träna danser på fyra par. Men med hjälp av våra ungdomar klarade vi dans-uppvisningarna ändå. ”Brodansen” Öresundsbron och Europeaden
Horsens Danmark.

2004

Medlemsantalet 27 vuxna och 26 barn- och ungdomar.
Våra dansuppvisningar börjar bli allt glesare. Utöver midsommarens uppvisningar deltog vi tillsammans med barn- och ungdomslagen på Kneipbyn under folkdansfestivalsveckan. Under festivalveckan hade vi också besök av folkdansare från Wales där vi arrangerade en dagsutflykt på norra Gotland.
Benka och Marja slutar som dansledare och Jennie drar ner på sin verksamhet och tränar endast ungdomslaget från höstterminen.
Även detta år ersattes höstfesten med ett julbord, denna gång på Sjökrogen i Valleviken.

2005

Medlemsantal 26 vuxna och 18 barn- och ungdomar.
Ninni och Andrea tog över som dansledare för barnen.
Göran och Vivi-Ann fortsatte som ansvariga för dansträningarna. Några gånger var Göran och Eiwor Söderström, distriktsdansledare och tränade med oss i Lärbro. Dansinstruktör från Halmstad Elaine Jakobsson kom en helg till Lärbro och tränade med barnlaget på lördagen och ungdomslaget på söndagen och då mest hambo. Vi avslutade vårterminen med en intensiv danshelg för barn- och ungdomar- och vuxenlaget på FBU-lägret på Fårö.
I augusti fick barnlaget ett besök av ett barndanslag från Södertälje.

2006

Medlemsantalet 25 vuxna och 30 barn- och ungdomar.
Den 2 april anordnades öppet hus i Korsbygården, Lärbro med kaffeförsäljning, lotteri och dansuppvisningar av barn- och ungdomarna.
Intensivträning på Fårö inför sommarens uppdansningar. Gällde såväl för barn och ungdomar som för vuxna. På så sätt kan vi mixa danslagen vid dansuppvisningarna.
Ungdomarna och barnen var mycket aktiva under året för att samla ihop pengar till resor. Ungdomarna till Nordlek i Göteborg i juli och barnen till Södertälje i september. Ungdomslaget hade även besök av ett danslag från Lettland i augusti.
Nya kjolar och västar syddes upp för ungdomarna. Barn och ungdomar från Södertälje Dansare från Wales Danslaget Svita från Lettland Lagen tillsammans vid Kneipbyn.

Barn och ungdomar från Södertälje Dansare från Wales
Danslaget Svita från Lettland – Danslagen tillammans vid Kneipbyn

2007

Medlemsantalet 25 vuxna och 33 barn- och ungdomar.
Uppdansningar är midsommarafton Tingstäde och Åminne. Gotländsk sommar- kväll på Grodda och Bungemuséets 100- årsjubileum.
Vi fick även använda våra dräkter och bilda häck utanför kyrkan i Lärbro då vår dansledare Jennie gifte sig med sin Henrik och tog sig namnet Ahlrik.
Under hösten inledde Eiwor, distriktsdansledare, gillesträffar (4 st.) i de olika distrikten varav ett tillfälle i korsbygården i Lärbro.

Jennie och Henrik gifter sig 2007
Norska danslaget Aasmund Vinje gästar oss

2008

Medlemsantal 26 vuxna och 34 ungdomar.
Göran och Vivi-Ann börjar växa i rollen som dansledare. Lyckades få ihop ett uppvisningsprogram för enbart vuxenlaget. Numer klarar vi oss även utan mix med barn- och ungdomslagen.
Gotländska folkdansringen firade 30 år med middag på Whitstjärna.
Vi var med och firade nationaldagen med uppvisning i Fårösund.
Under midsommarhelgen kom ett Norskt folkdanslag på besök med önskemål om ett svenskt midsommarfirande, vilket de fick.
Barn- och ungdomslagen deltog i folkdansfestivalen med dansuppvisning som tyvärr fick flytta inomhus p.g.a. regn.
En dansresa i distriktets regi till Sicilien.
Höstfesten återupptogs vi Kinnerstugan.

2009

Medlemsantal 28 vuxna och 34 barn- och ungdomar.
Ett intensivt år med en Norgeresa i siktet, vilket innebär lite fler danser att lära in. Ann-Marie planerade en jättefin resa där vi bjöd in dansare från både Visby och När-Lau danslag vilket innebar fler dansträningar och reseträffar. Ansträngningarna gav resultat, resan blev en riktig upplevelse och fina dansuppvisningar. Det planerade ”Grodda-datumet” regnade bort men vi
gav inte upp utan presenterade programmet den 12 augusti med många besökare.
Höstträffen vid Kinnerstugan blev en gemensam höstträff och reseträff.

2010

Medlemsantal 30 vuxna och 26 barn- och ungdomar.
Vi började året med en dansledarutbildning i Korsbygården. Det var tänkt som ungdomsledarutbildning som distriktet arrangerade, men ungdomarna är inte så många så alla som ville fick delta. Dansledarna var Anita och Erika Lindqvist. Kvällen avslutades med samkväm, vi var ett 40-tal dansare som dansade till Gutebälgarna. Det ekonomiska stod distriktet för och det praktiska ansvarade vår förening för. Gemensam träningshelg i Othems bygdegård med barn- och ungdomslagen. Groddaprogrammet blev inte som det brukar. Spelmanslaget kunde inte vara med så i stället deltog Norrgänget.
Distriktsdanslaget dansade på Skansen då Zorn-märket firade 100 år.

2011

Medlemsantal 29 vuxna och 16 barn- och ungdomar.
Träningar på onsdagar i Korsbygården som vanligt. Somliga torsdagar i Roma bygdegård med Eiwor som dansledare. I år tränar vi för en resa med distriktet till Bornholm. Ungdomarna gjorde sin sista dansuppvisning på midsommarafton i Tingstäde, vilket var mycket tråkigt men ungdomarna studerar och arbetar på olika håll och kan inte träna några danser. De som är kvar på ön är naturligtvis välkomna att dansa med vuxenlaget.
Vi deltog i firandet av Svante Petterssons 100-års jubileum i Lärbro kyrka med dans. Vi dansade bl.a. en schottis till musik som Svante tillägnat föreningen.
Midsommaraftonens uppdansningar har tidigare varit Tingstäde och Åminne, men i år dansade vi även i Ihre på deras midsommarfest.
I oktober åkte hela föreningen på teaterresa till Stockholm och såg ”Den Zpanska flugan”, efter en del shopping hann vi också med en sväng med Ålandsfärjan där vi åt, drack och dansade efter förmåga och ork.
Vi avslutade året med en riktig julstämning med jultallrik i Korsbygården som festkommittén ansvarade för.


2012

Medlemsantalet är nu 30 vuxna och 15 barn.
Vi startade året med vårterminen i januari. Vivi-Ann och
Göran Nyberg fungerar som dansledare för vuxenlaget. Linn
Eriksson och Fannie Redner är fantastiska dansledare för
barnlaget som nu har ökat i antal tack vare deras insats.
Dansuppvisningar som vanligt i Tingstäde, Åminne, Groddagården.
Höstträffen gick i jubileets tecken. Platsen var Kinnerstugan.
Började med tipspromenad, fortsatte med ett antal lekar som inte var av lättaste slaget. Till middagen anslöt Lennart Wahlman som trubadur och allsångsledare. Nils-Gösta Bergklint och Göran Nyberg tog fram sina instrument och var med lite då och då. Stämningen var på topp. Maten var god och drycken likaledes. Prisutdelning från tipspromenad och lekar, lite ovanliga vinnare….
Dans till Lennart Wahlman, Nils-Gösta Bergklint och Göran Nyberg. Tillställningen slutade inte förrän halv två.

Linn Eriksson och Fannie Reidner Fantasiska dansledare för barnlaget. Dans i Lärbro kyrka Svante Pettersson 100 år
Nisse vår spelman som vi inte kan vara utan. Slite spelmanslag
Göran och Vivi-Ann som håller ordning på våra steg. Ann-Marie håller ordning på allt annat.

Sammanfattningsvis:
Vi har fått nya och intresserade medlemmar vilket ger föreningen medvind och nytt hopp inför framtiden.
Vi har många traditionella aktiviteter som återkommer årligen, uppdansningar midsommarafton. Sommarkväll på Grodda i samarbete med sångkörer, Fårösund och Lärbro Samt Slite spelmanslag.
Gillesfester där vi bjuder in övriga danslag efter turordning. Många av oss deltar i distriktets arrangemang, exempelvis Florsendagen i Burs och olika resor. Höstfester. Terminsavslutningar på våren med korvgrillning, kaffe lekar och dansuppvisningar av barnen. Till jul med kaffe, luciatåg, dansuppvisningar, jullekar och besök av tomten etc.
Ett stort tack till vår spelman sedan 1985 Nils-Gösta Bergklint som ställer upp helhjärtat för föreningen. Tack vare honom är föreningen levande och vi kan genomföra våra dansuppvisningar. Det är inte enbart föreningen som har jämna år att fira. Vår ordförande Ann-Marie Ulrich gick upp som ordförande 1992 och har alltså varit ordförande i 20 år. Vi som varit med vet vilka
förmågor hon har och vad hon gjort för föreningen genom, planering, arrangemang både ekonomiskt och praktiskt, reseledare m.m. Ett stort tack till dig från hela föreningen för allt du gjort och förhoppningsvis kommer att gör framöver.
Ett stort tack även till Vivi-Ann och Göran som står ut med våra felsteg och snedsteg. Förhoppningsvis kommer även ni att fortsätta många år framöver.
Göran och Vivi-Ann som håller ordning på våra steg! Ann-Marie som håller ordning på allt annat!