Vår förening startades för 50 år sedan, närmare bestämt den 11 oktober 1972. Initiativtagarna Björn Edholm, Gunnar Godman och 7 andra dansare träffades i Rute Skola.
Björn Edholm blev den första dansledaren och Gunnar Godman första spelmannen. Till Björns hjälp hade Arvid Annas kallats.

Första tiden var det lite överskott av kavaljerer – åtminstone var man jämna par. Vilket önskeläge!

1972 kostade det en krona per gång att vara med och dansa. Beloppet gick till lokalhyran. Efter tre gånger i Rute skola flyttades dansen till Rute Folkets hus. Det dansades olika vals- och schottisvarianter. Den första uppställningsdansen man tränade var Vindmölledans.

1973 den 28 februari valdes första styrelse, där också föreningens namn bestämdes. Emma Hafvdelin blev gillets första ordförande.

Folkdräkt för första gången 1975

1977 började man diskutera för- och nackdelar med att gå med i Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. 1978 är det så dags att bli medlemmar.
Medlemsantalet har stigit till 24.

1979 firar Gotlands distrikt av Svenska Ungdomsringen sin 1-årsdag på Lojsta slott. Dansare från Wales bjuder på en fantastiskt uppvisning. Ordförandeklubban övertas av Marja Persson

1981 Medlemsantal 80 st. Arne Eklund tar över ordförandeklubban för ett år.
Svante Pettersson fyller 70 år. Gillet gör tillsammans med Slitekören ett hyllningsprogram som uppförs på Sliteteatern. Man framför och tilldelar jubilaren en menuett, komponerad av Arvid Annas.
I Juli uppfördes Strandridaren vid Kyllaj, ett examensarbete för de 11 medlemmar som utbildats till dansledare och spelmän.
Under hösten startar gillet en barngrupp i Lärbro med ett 30-tal barn i åldern 6-9 år.

1982 G-A Gradelius väljes till föreningens ordförande.